Półroczne dzieci odróżniają twarze lepiej niż dorośli

Półroczne dzieci potrafią odróżniać twarze osobników innych gatunków lepiej niż dorośli. Zdolność ta zanika jednak już po trzech miesiącach.

Wiadomo, że u dzieci pomiędzy 6. a 10. miesiącem życia znacznie poprawia się zdolność do wychwytywanie różnic pomiędzy dźwiękami związanymi z ojczystą mową. W tym samym czasie zdolność ta spada w odniesieniu do języków obcych.

Zespół w składzie Charles A. Nelson z Institute of Child Development na University of Minnesota w Minneapolis w USA, Olivier Pascalis z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii oraz Michelle de Haan z Institute of Child Health na University College London chciał sprawdzić, czy podobne zmiany w percepcji dotyczą również rozpoznawania twarzy.

W tym celu badacze przeprowadzili testy porównawcze na rozpoznawanie twarzy ludzi i małp w grupie dzieci w wieku 6 i 9 (po 30 dzieci w grupie) miesięcy oraz w grupie 11 osób dorosłych. Pokazywano im parami kolorowe zdjęcia twarzy ludzkich lub małpich. Były to twarze mężczyzn lub kobiet tzw. rasy kaukaskiej, o jasnej karnacji, oraz samców lub samic małp z gatunku Macaca fascicularis. Jedna z twarzy była zupełnie nowa, a druga znajoma, widziana już wcześniej.

Dzięki zapisom wideo badacze mogli ocenić, jak długo testowane osoby przyglądają się pokazywanym twarzom.

Okazało się, że wszyscy badani spędzali więcej czasu przyglądając się nowym twarzom ludzi niż twarzom już znanym.

W przypadku twarzy małp było jednak inaczej. Osoby dorosłe i dzieci 9-miesięczne przypatrywały się im jednakowo długo niezależnie od tego, czy były nowe, czy już znane.

Dzieci półroczne natomiast spędzały więcej czasu na przyglądaniu się zarówno nowym twarzom ludzkim, jak i nowym twarzom małpim.

Według autorów oznacza to, że półroczne dzieci lepiej rozróżniały twarze zarówno ludzi, jak i małp. Rejestrowały różnice pomiędzy nową twarzą małpią a twarzą już znaną, dlatego nowej, nieznanej przyglądały się dłużej.

Dzieci starsze zaledwie o 3 miesiące oraz dorośli rozróżniali dobrze ludzkie twarze, ale odróżnienie twarzy jednej małpy od drugiej było praktycznie niemożliwe. Jednakowo długie wpatrywali się w zdjęcia znanych i nieznanych twarzy małpek, czyli były one tak samo "nowe".

Według badaczy, wyniki te dowodzą, że podobnie jak zdolność do rozróżniania obcych dźwięków, zdolność mózgu do rozpoznawania twarzy osobników innego gatunku słabnie w okresie pomiędzy 6. a 9. miesiącem życia dziecka.

Jak podkreśla Michelle de Haan, może to odzwierciedlać procesy związane z generalną przebudową sieci neuronów w rozwijającym się mózgu.

Mózg dziecka (według Nelsona, szczególnie obszar kory o nazwie zakręt wrzecionowaty) "dostraja się" do twarzy, z którymi obcuje na co dzień w ciągu pierwszego roku życia, czyli do twarzy ludzkich. W ten sposób tworzy się niejako szablon, do którego porównywane są nowe twarze.

Zgodnie z tą tezą, dzieci, które w pierwszym roku życia nie zdobyły wystarczająco dużo doświadczenia w rozpoznawaniu ludzkich twarzy, powinny jednakowo dobrze rozróżniać twarze osobników innych gatunków.

"Zazwyczaj rozwój kojarzy nam się z nabywaniem nowych zdolności, więc to, co zaskakujące w naszym doświadczeniu to fakt, że mózg dzieci traci pewne zdolności, które są mu niepotrzebne" - ocenia de Haan. Są to koszty jego specjalizacji.

Według Nelsona, ludzie nie rodzą się ze zdolnością do rozpoznawania twarzy, ale ze zdolnością, która pozwala im się tego nauczyć.

Dlatego dorośli też mogą nauczyć się rozpoznawać twarze osobników innych gatunków. Ludzie, którzy pracują z szympansami, potrafią je rozróżniać. "To jak nauka rozpoznawania różnych gatunków ptaków czy modeli samochodów".

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*