Wpływ pasożytów na nasze życie

Nie pozwól, by pasożyty decydowały o Twoim samopoczuciu!

Większość osób sądzi , że pasożyty są reliktem przeszłości, która charakteryzowała się niskim poziomem higieny i warunków sanitarnych. Jednak inwazja “intruzów” jest obecnie bardziej powszechna niż nam się to może wydawać. Naukowcy oceniają, że około 25% populacji jest zakażona jednym lub wieloma pasożytami. Dotyczy to nie tylko krajów Trzeciego Świata, ale również nowoczesnych społeczeństw. Za przykład mogą posłużyć owsiki, które występują u ludzi na całej kuli ziemskiej. Tylko w Polsce zarażonych jest 17% dorosłych i 38% dzieci. Ocenia się, że w zamkniętych zbiorowiskach dzieci (domy dziecka, żłobki, przedszkola) liczba zarażeń może sięgać nawet ponad 90%.

„WYŚCIG ZBROJEŃ”

Pasożyty są wszędzie, łatwo można „nabawić się” ich z żywności, wody, od zwierząt czy nawet od ludzi. W toku ewolucji rozwinęły strategie umożliwiające przeżycie w żywicielach – tworzą „nowinki techniczne”, z którymi organizmy zakażone nie zawsze potrafią się uporać. Np. w trakcie pobytu pasożyty zmieniają swoje białka na powierzchni komórki, tak więc wysiłki układu immu­nologicznego idą na marne. Gdy tylko organizm zaczyna rozpoznawać dany typ cząsteczki, intruzi zmieniają „swoją twarz”, której żywiciel jeszcze nie potrafi rozpoznać. Pasożyty uzyskują przewagę, a co za tym idzie, szybko się rozmnażają. W efekcie bardzo często ogromny nakład pracy żywiciela, związany z mobilizacją sił obronnych, prowadzi nie do eliminacji in­truza, a jedynie do uszkodzeń własnych tkanek i narządów.

DLACZEGO PASOŻYTY SĄ NIEBEZPIECZNE?

Obecność pasożytów to poważny prob­lem, ponieważ większość zarażonych osób nie zdaje sobie sprawy z ich obe­cności. „Intruzi” żyją kosztem „gospo­darza”, w którym mieszkają i zdobywają pożywienie. Wyrządzają przy tym wiele szkód – stanowią olbrzymie obciążenie dla systemu immunologicznego, podkradają substancje odżywcze i zatruwają żywiciela toksycznymi produktami własnej prze­miany materii. Mogą być odpowiedzial­ni  za   szerokie   spektrum   dolegliwości, od łagodnego uczucia zmęczenia aż do poważnych chorób. Zdarza się jednak, że człowiek zupełnie nie odczuwa obe­cności pasożytów, a przypadkowe ich ujawnienie przyjmuje ze zdziwieniem.

PASOŻYTY A GRUPY KRWI

Większość antropologów uważa choro­by zakaźne za formę selekcji naturalnej. Według dr D’Adamo czynnikiem dokonującym tej selekcji w przeważającej mierze jest grupa krwi – wyznaczająca zależność pomiędzy jednostką a środo­wiskiem zewnętrznym. Antygeny grup krwi mają wpływ na to, czy organizm za­reaguje na inwazję, zmobilizuje przeciw niej siły obronne i wyeliminuje ją, gdy zaatakuje po raz kolejny. W efekcie grupa krwi umożliwia organizmowi skuteczną obronę przed niektórymi chorobami, choć czasami może jednocześnie osłabiać jego reakcje obronne wobec innych zakażeń.

POWRÓT DO ZDROWIA

Pozbycie się „nieproszonych” gości jest długotrwałym, wymagającym poświęceń i cierpliwości procesem, który polega na:

  • zmianie diety pod kątem własnej grupy krwi;
  • eliminacji „intruzów”; oczyszczeniu organizmu z nagro­madzonych trucizn i obumarłych
  • pasożytów; stworzeniu niekorzystnego dla pasożytów środowiska poprzez wzmocnienie układu pokarmowego i immunologicznego.

WPŁYW GRUP KRWI NA PODATNOŚĆ I PRZEBIEG INWAZJI

Tęgoryjec dwunastnicy – grupa krwi 0

Lamblia – grupa krwi A

Istnieją doniesienia, że na powierzchni komórki lamblii występuje antygen, który w swojej budowie przypomina an­tygen A. W związku z tym infekcje u osób z grupą krwi A są częstsze i mają cięższy I przebieg

Ameba – grupa krwi B

Komórki systemu immunologicznego osób z grupą krwi A i AB niszczą większy procent pasożytów, być może dlatego infekcje amebowe częściej występują u osób z grupą krwi B

PARAPROTEX – OSOBISTY OCHRONIARZ

To szeroka gama odpowiednio dobranych składników roślinnych, które regulują pracę przewodu pokarmowego oraz wzmacniają odporność.

UNIKALNE ZALETY SKŁADNIKÓW: wzmacniają odporność wspomagają proces trawienia oczyszczają jelita wykazują właściwości przeciwzapalne i odkażające przywracają mechanizmy obronne na poziomie jelit, w efekcie stwarzają niekorzystne środowisko dla rozwoju pasożytów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*